Eğitim İçerik Görseli

Yabancı Dil Hedefimiz

Yabancı Dil

Yabancı Dil Hedefimiz

Yabancı Dil

 • Global geniş görüşlülük kazandırır.
 • Kendilerine saygıları artar ve öz güven duyguları gelişir.
 • Eleştirel düşünceyi sözel ve yazılı olarak etkili ve doğru biçimde ifade eder.
 • Araştırma becerileri gelişir.
 • Farklı kültürlere karşı olumlu bir tutum sergilemeye başlar.
 • Değişik türde eğitici materyaller kullanarak okuma, yazma ve ders çalışma alışkanlığı edinir.
 • Ders içinde kullanılan teknolojik araçlardan ötürü yabancı dile ilgileri artar ve yaratıcılıkları gelişir.
 • Bireysel gelişimlerini destekleyecek doğru alışkanlıkların temellerini atarlar.
 • Birbirinden farklı okuma kaynaklarının kullanımı nedeniyle kişisel ve kültürel gelişimi desteklenir.
 • Sosyal ortamlarda yazılı ve sözlü olarak dilin kurallarına uygun akıcı ve doğru biçimde kendini ifade eder.
 • Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri yoluyla dilbilgisi kurallarına uygun hareket etmeye başlarlar.
 • Bağımsız okuma alışkanlığı edinerek bunu hayat boyu sürdürecek bilinç düzeyine ulaşır.
 • Yaratıcı yazma, duygu ve düşüncelerini yeni öğrendiği bir dili kullanarak etkili bir biçimde yazı dilinde kullanma becerisi gelişir.
 • Uluslararası sertifika sınavlarına hazırlanarak dil edinim süreçlerini global çerçevede sürdürür.
 • Uluslararası projelere katılarak takım çalışması, iş birliği, etkili iletişim, sorumluluk becerisi, araştırma becerisi ve akran öğrenmesi gibi birtakım yetileri gelişir.
 • MEB’in yaptığı ulusal sınavlara kendini hazır hisseder ve okul içinde yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarında üstün başarı gösterir.