Eğitim İçerik Görseli

KATİP - Kavram Akıllı Takip & İzleme Programı

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

KATİP - Kavram Akıllı Takip & İzleme Programı

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Kavram Akıllı Takip & İzleme Programı ile anaokulundan liseye tüm öğrencilerimiz zamanda boylamsal şekilde gözlemlenir ve takip edilir.

 

KATİP sayesinde öğrencinin;

Kişisel Bilgileri

Aile ve Veli Bilgileri

Sağlık Bilgileri

İlgi ve Tercihleri

Yüz yüze ve/ veya Uzaktan Yapılan Görüşme Detayları

Değerlendirme Formları ve Raporları daima güncel olarak kayıt altına alınır, takip edilir ve arşivlenir.