Eğitim İçerik Görseli

Her Başarıda Bilimsellik Vardır

Başarı Değerleri

Her Başarıda Bilimsellik Vardır

Başarı Değerleri

KAVRAM ÖĞRENCİSİ OLMAK!

Eğitim yalnızca bilimsel temellerle yapılandırıldığı sürece, bireyi geliştirir. Ve bilimsel tutumu teşvik eden bir eğitim anlayışı gelişimin anahtarıdır. Yaşadığımız çağın ihtiyaçlarına cevap veren bireyler yetiştirmek için her gün kendimizi yenileyerek, eğitimde bilimselliğin gücüyle öğrencilerimizi başarıya ulaştırıyoruz.

 

Şimdiki çocuklar bir başka, bugünün Kavramı bambaşka! Çünkü Kavramda olmak; her duruma farklı pencerelerden bakabilecek yaratıcılığa, hayali için yeni yollar keşfedecek cesarete ve girişimci bir ruha sahip olmaktır.

KAVRAMDA ÇOCUĞUNUZU
NELER BEKLİYOR?

Nesnelliğe dayalı tarafsız eğitimi odağına alan Kavram; tüm öğrencilerini okumaya, araştırmaya, sorgulamaya ve analiz etmeye yönlendiren bir kişisel gelişim haritasıyla hareket eder. En karmaşık konularda bile kalıcı öğrenmeyi sağlamak için her yaş grubuna özel hazırlanan müfredat içerikleri ile Kavramda çocuğunuzu;

  • Türkçe ve İngilizce araştırma yapabilecek seviyede bir dil eğitimi politikası,
  • Tüm yaş gruplarının gelişim düzeylerine uygun metodoloji ve ödevler,
  • Bilimsel araştırmaya teşvik eden proje görevleri,
  • Bilimsel okuryazarlığı destekleyen eğitimciler,
  • Çocuk ve Bilim konseptli atölye çalışmaları,
  • Tam donanımlı fiziksel alanlar ile geliştirilen ve bilimsel güvenirliğe sahip bir dünya bekliyor.