Loading

Bazı anlar çok şey ifade eder. Tıpkı sana; anaokulunun ilk gününde heyecan, lise mezuniyetinin son anlarındaysa gururla bakan bir öğretmen gibi... 45 yıllık tarihi boyunca tarafsız ve çağdaş eğitimden vazgeçmeyen Kavram, bugüne kadar sayısı 800.000’i aşan mezunun başarısına ortak oldu.

Çağa uyum sağlayan eğitim yaklaşımlarının ülkemizdeki öncüsü olan okulumuz, bugün de tüm yaş gruplarına uygun eğitim gündemlerini aynı yenilikçi vizyonla geliştirmeye devam ediyor. Çünkü biliyoruz, ilk karne ve son karne mutluluğu arasına sığan 14 yıl sadece bir kere yaşanacak.

ANAOKULU

HAYATTA BAŞARININ TEMELİ
ANAOKULU EĞİTİMİ!

ÇOCUK MERKEZLİ TASARIM VARSA,
MUTLU ÖĞRENME VAR!

Her çocuğun kendisine özgü yüksek bir potansiyeli vardır. Önemli olan çocukların doğal yatkınlıklarını, potansiyele dönüştürecek mutlu öğrenme deneyimidir.

İşte bu nedenle anaokulu müfredatımızı ve tüm öğrenme süreçlerini “Çocuk Merkezli Tasarım” anlayışı ile oluşturduk. Çünkü biz bugünün çocuklarını, modern çağın doğru temsilcisi olarak yetiştiren, öğrenmeyi onların gözünden yorumlayan bir tasarımla hareket ediyoruz.

MATEMATİK VE FEN
GEMS PROGRAMINDA BİR ARADA!

Başarının temel disiplinleri arasında yer alan
Fen ve matematiği bilimsel düşünme becerileriyle

birleştiren GEMS, kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Küçükler yaşlardan itibaren çocuklarımıza, matematik ve fen derslerini eğlenceli etkinliklerle sevdirerek, bilimsel odağı olan bir öğrenme deneyimi yaşatıyoruz. Öğrencilerimizin ön planda olduğu GEMS etkinlikleri ile simetriyi uğur böcekleriyle kavrıyor, kamuflajı kelebeklerle keşfediyor, legoları kullanarak penguenlere evler tasarlıyoruz.

DAHA ÇOK İNGİLİZCE

Çocuklar, yetişkinlere oranla daha hızlı ve daha kalıcı öğrenme kabiliyetine sahiptir. Bu bilinçle hareket eden Kavramda, anaokulu eğitimini İngilizce merkezli planlıyor ve öğrencilerimizi daha etkin bir yabancı dil kullanımıyla buluşturuyoruz.

Yaş gruplarına yönelik somut verilerle oluşturduğumuz ders programlarımızı, 4 yaş grubunda haftada 12 saat, 5 yaş grubunda haftada 14 saat olmak üzere İngilizce dersi ile zenginleştiriyoruz.Oyun ve diyaloğu temel alan İngilizce eğitimimiz ile iletişimin devamlılığını sağlıyor, İngilizcenin çocukluğuna iniyoruz.

HER ORTAM BİR İLHAM ATÖLYESİDİR!

Okul ortamı, sınıf ortamı ve iletişim ortamı öğrencilerin keyifle dâhil olacağı bir yaşam alanı olmalıdır. Bu eğitimanlayışıyla hareket eden bambaşka bir Kavramda öğrencilerimizi; bilim, sanat, sağlık, uzay ve canlılar gibi gibi ilham verici temalarla tanıştırıyoruz.

Gerçek ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan etkinlikler materyalleriyle zenginleştirdiğimiz temalar ve eğitim materyalleriyle zenginleştirdiğimiz temalar temalar kapsamında, öğrencilerimize, içinde bulunmaktan mutluluk duyacakları bir anaokuluortamı sunuyoruz.

KÖŞE DEĞİL, ÇEMBER!

Anaokullarımızda eğitim alanlarını planlarken öğrenme köşelerine değil, iletişim çemberlerine yer verdik. Çünkü her bir çocuğun öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla kurduğu bağın, başarıda önemli bir role sahip olduğunu biliyoruz.

BAMBAŞKA EĞİTİM RUTİNLERİ

Merak Atölyeleri, Oyun ve İş Birliği Aktiviteleri, GEMS Etkinlikleri, Sorgulama ve Planlamaya Yönelik Sabah Toplantıları, Farklılıkları Geliştiren İletişim Çemberleri, Haftanın Sergisi gibi eğitim rutinleri ile öğrencilerimizin düşünme, sorgulama, planlama ve değerlendirme becerilerini geliştiriyoruz.

OYUN TEMELLİ DEĞERLENDİRME
VE PORTFOLYO

Öğrencilerin gelişimini anlamanın yolu, düzenli ölçme - değerlendirme çalışmaları organize etmekten geçer. İşte bu sebeple Kavramda; okul psikoloğu, İngilizce öğretmeni ve sınıf öğretmeninin değerlendirme raporlarından oluşan verilerle hareket ediyoruz. Okulun hem aile hem öğrenciyle olan bağını güçlendiren oyun temelli değerlendirme çalışmalarımız ile her çocuğun gelişimini, tüm gelişim alanlarındaki somut verilerle yorumluyoruz. Ayrıca Portfolyo Günleri ile öğrencilerimizin yıl boyunca yaptığı çalışmaları Gelişim Dosyasında bir araya getiriyor ve onlara öz değerlendirme becerisi kazandırıyoruz.

İLKOKUL

YILLAR BOYU SÜRECEK BAŞARININ
İLK ADIMI İLKOKUL EĞİTİMİ!

ETKİLEŞİM TEMELLİ ÖĞRENME VARSA,
TEMEL AKADEMİK BECERİLER VAR!

İlkokul, çocukların akademik eğitime attıkları ilk adımdır. Bir öğrenciye okul hayatını sevdiren ve eğitim tutkusunu hayat boyu canlı tutmayı öğreten bu süreç için dersimize iyi çalıştık. Her yaş grubuna özel geliştirdiğimiz ders programlarıyla öğrencilerimizi; ilham veren eğitimciler, temel akademik becerileri kendi temposuyla kazandıran bir tutum ve sağlıklı ilişkilerin hakim olduğu yenilikçi ortam ile tanıştırıyoruz. Etkileşim Temelli Öğrenme yaklaşımıyla bütüncül bir altyapı kurarak, öğrencilerimizin temel akademik becerilerini geliştiriyor, onların yaşamları boyunca devam edecek olan bilimsel düşünme süreçlerine yön veriyoruz.

SES GETİREN SINIF ANLAYIŞI!

Etkileşimin olduğu her alan, akademik ve kalıcı öğrenmeyi gerçek kılar. İşte bu yüzden öğrencilerimize; ürettikleri, fikir alışveriş yaptıkları, görsel düzenlemeler tasarladıkları ve proje sunumu gerçekleştirdikleri bir okul ortamı sunuyoruz.

Sınıftaki sessizliği akademik bir engel olarak tanımlıyor, öğrencilerin çok daha aktif olduğu ders planları hazırlayarak, çocuklarımıza etkileşim merkezli bir eğitim kültürünün kapılarını açıyoruz.

ÖĞRENCİSİNİ TAKDİR EDEREK
HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANAN BİR İLKOKUL!

Kavramda performans hedef i yerine öğrenme hedefini benimsiyoruz.Çünkü biz, öğrencileriyle periyodik olarak bireysel görüşmeler yapan, öz değerlendirme çalışmalarının etkisini bilen ve her türlü çalışmanın takdir edilmesini savunan bir iletişim anlayışının okuluyuz.

İYİ BİR OKURYAZAR OLMAK…

Araştırmak, sorgulamak, eleştirel düşünmek gibi birçok akademik becerinin temelinde bir tek şey yatar; iyi bir okuryazar olmak. Özellikle Türkçe ve İngilizce derslerinde yer verdiğimiz okuryazarlık projeleriyle, öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama, dinleme, yazılı ve sözlü ifade edebilme becerilerini geliştiriyoruz. Onlara sunduğumuz dinamik çalışma ortamı ile iletişimin tüm formlarını özümsemelerinin önünü açıyoruz. Kütüphaneyi araştırma laboratuvarı olarak kullanan, edebiyatla iç içe büyüyen çocuklarımıza, temelinde güçlü bir okuma kültürü ve iletişim yeterliliği kazandırıyoruz. Böylece sunduğumuz dinamik çalışma ortamları ile iletişimin tüm formlarında kendine güvenen bireyler yetiştiriyoruz.

MERAKLI ÖDEVLER

Merak, öğrenme tutkusunun önemli bir paydaşı ve akademik beceri gelişiminin tamamlayıcı gücüdür. Ödevlerimizin niteliğini merak ile güçlendiren Meraklı Ödevler, Merak Takvimi, Merak Duvarı gibi birçok uygulamayla disiplin ve sorumluluğun sürekliliğini sağlıyoruz.

HER ANIMDA İNGİLİZCE

Kavramda iletişimin her anında İngilizce vardır. Çünkü biz, Cambridge English Sınavları’nda başarıya ulaşan bireyler yetiştirmek için CEFR kriterleri ile tüm dil becerilerine aynı anda odaklandığımız bir dil eğitim politikası izliyoruz. Öğrencilerimizi küçük yaşlardan itibaren İngilizce dilinde araştırma yapmaya, münazaralara katılmaya, sunum hazırlamaya ve hikâyeler yazmaya teşvik ediyor, İngilizceyi okul ortamının her yerinde aktif bir şekilde kullanan İngilizce öğretmenlerimizle, İngilizce dili ediniminde model olan uygulamalar geliştiriyoruz.

AKADEMİK GELİŞİM RUTİNLERİ

Akademik gelişim; değerlendirme, eleştirel düşünme, planlama, problem çözme gibi çok yönlü çalışmaların belirli aralıklarla tekrar edilmesiyle gerçekleşir.

İşte bu yüzden Kavramda öğrencilerimizi; Felsefe Atölyeleri, Oyun ve Takım Çalışması Etkinlikleri, Fikir Üretme ve Planlamaya Yönelik
Değerlendirme, İletişim Çemberleri, Ayın Araştırma Konusu
gibi zengin içerikli platformlarla buluşturuyoruz.

ORTAOKUL

KİŞİSEL BAŞARI ODAĞINDA
ORTAOKUL EĞİTİMİ!

PERFORMANS HEDEFLİ GELİŞİM VARSA,
KİŞİSEL BAŞARI VAR!

Ortaokul, çocukluktan gençliğe doğru ilerleyen süreçte
süreçte öğrencilerin bireysel farkındalığı deneyimlediği, öğrenme
ve performans hedefini
birlikte yönettiği bir dönemdir.
. Ortaokul kademesine özgü dinamiklerle oluşturduğumuz
program kapsamında kendi tempolarında ilerleyen
akademik altyapısını performans çalışmalarına dönüştürebilen öğrenciler yetiştiriyoruz.“Performans Hedefli Gelişim” yaklaşımıyla yönettiğimiz eğitimimizde
bireysel farklılıkları ve hedefleri baz alan deneyim
deneyim stratejileri geliştiriyoruz.

YAŞAM BOYUNCA İNGİLİZCE OKURYAZARLIĞI

Yaşam boyunca İngilizce okuryazarlığı için global standartları olan İngilizce öğrenme deneyimi gerekir. Özellikle 5. ve 6. Sınıftaki Yabancı Dil Ağırlıklı Hazırlık Programı ile öğrencilerimizin; daha çok araştırma yaparak, İngilizceyi tüm ifade alanlarında daha fazla kullanarak, proje sunumları ve metin analizlerinde daha çok ürün oluşturmalarını sağlayarak okuryazarlıklarını geliştiriyoruz. Çünkü uluslararası sınavlara katılım sağlayan öğrenciler yetiştiren Kavramda olmak, İngilizce dilindeki sözel, yazılı ve görsel ifade becerilerini geliştirmeye aralıksız devam etmektir.

AKILLI ETÜT SİSTEMİ

Mutlak başarı için tüm eğitim süreçlerinin titizlikle takip edilmesi gerekir. Performans bazlı ölçme-değerlendirme çalışmaları ile tüm öğrencilerimizin eksiklerini dijital platformlarda analiz ediyor, bireysel ihtiyaç programlarının temelini oluşturan akıllı etütler düzenliyoruz.

Öğretmenlerin verilerden hareketle; anlama, tekrar etme ve kavrama gibi becerilerdeki düzeylerini tespit ettiği bu sistem ile her öğrencimizin eksiğini tamamlayarak bir sonraki seviyenin başlangıcını sağlıyoruz. Okul yönetim programı üzerinden öğretmene, öğrenciye ve veliye anında geri bildirim yollayan Akıllı Etüt Sistemi ile Kavramda okuluyla iletişimi güçlü ve akademik başarısı yüksek öğrenciler var!

SINAV HAZIRLIĞINI ,
GÜÇLENDİREN ÖDEV SİSTEMİ

Farklı tutkulara, ilgi alanlarına ve hayallere sahip olan öğrenciler; eğitim hayatı boyunca geliştirilmesi gereken çok yönlü beceri setlerine ve akademik sorumluluklara ihtiyaç duyarlar.İşte bu doğrultuda öğrencilerimizin eksiklerini gidermek için veriye dayalı, kişiselleştirilen ve anlamayı pekiştiren ödev sistemi ile hareket ediyoruz.

  •  Günlük Ödevler: Derste işlenen konuları pekiştirmeye yöneliktir.
  •  Haftalık Ödevler: Hafta boyunca işlenen konuları tekrar etmeye ve pekiştirmeye yöneliktir.
  •  Tamamlama Ödevleri: Her sınavdan sonra tespit edilen kazanım eksiklerini gidermeye yöneliktir.
  •  Hazırlık Ödevleri: Öğrenme kayıplarını azaltmaya ve yeni sınıfa hazır bir şekilde başlamaya yöneliktir
TAMAMLAYICI ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bizim için ölçme - değerlendirme çalışmaları öğrencileri başarı gruplarına ayırmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Çünkü biz tüm okullarımızda aynı gün ve aynı saatte gerçekleştirdiğimiz ölçme - değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerimizi kendi gelişimlerini desteklemeye ve öğrenme heyecanlarını artırmaya teşvik ediyoruz.

Her sınavdan sonra verilen ve kazanım başarısını ayrıntılarıyla anlatan sonuç raporları ile öğrencilerimizi;
• Sınıf, okul, il ve Türkiye geneli başarısı,
• Doğru, yanlış ve boş bıraktığı sorular,
• Öğrenci neti, sınıf ortalaması ve genel ortalama,
• Soruların konu ve kazanımları gibi
alanlarda bilgilendiriyor, onların öz değerlendirme yapmalarına ağırlık veriyoruz.

Her sınavın ardından bir araya gelen Akademik Kurulun hazırladığı kişiye özgü başarı haritasını öğrencilerimizle paylaşarak,
ölçme-değerlendirmenin geliştirici ve tamamlayıcı etkisiyle
hareket ediyoruz.

SINAVLARA HAZIRLIK VE
AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI

Bambaşka bir Kavramda 5. sınıfa gelmek demek, sınav
hazırlıklarına başlamak demektir. Çünkü biz 5. sınıfta
temelini attığımız sınava hazırlık çalışmaları ile süreci
verimli yönetiyor ve öğrencimizi yoğun ama yorucu
olmayan bir sistemle tüm sınavlara eksiksiz hazırlıyoruz.
Danışman Öğretmen, Akademik Kurul ve Rehberlik
Servisini nortak çalışmasıyla
kişisel hedefler
doğrultusunda sınav kaygısını antrenmanlarla yok eden bu süreçte;

Danışman Öğretmen: Öğrenciyi gözlemleyerek akademik başarı için rehberlik eder. Veli, okul ve öğrenci için sınav başarısını getirecek programı oluşturur.

Rehberlik Servisi: Öğrencinin motivasyonunu üst seviyede tutar ve sınava hazırlık için gereken psikolojik desteği sağlar. Çünkü tam 45 yıldır hedeflere rehberlik eden Kavramda eğitim, “önce insan” demekle başlar.

Akademik Kurul: Öğrencinin her bir ders için ihtiyaç duyduğu konu ve kazanım eksiğini belirler. Öğrenciye kişisel çalışma alışkanlıkları kazandırır. Her sınavın ardından hedefe ulaşmak için gerekli olan konu ve kazanımlardaki eksikleri giderecek çalışmaları düzenler.

AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI

Kavramda öğrencilerin pekiştiremediği konu, çözemediği soru kalmaz. Çünkü tüm okullarımızda periyodik olarak ölçme - değerlendirme çalışmaları düzenleyerek öğrencilerimizin geliştirilmesi gereken yönlerini tespit ediyoruz. Devam eden süreçte tüm öğrencilerimizi Akademik Gelişim Programı aracılığıyla sınavlar için yeterli olacak seviyeye çıkarıyoruz.

LiSE

ÇAĞI YÖNETEN BÜTÜNLÜK
LİSE EĞİTİMİ!

YETKİNLİK ODAKLI DENEYİM VARSA,
TEMEL AKADEMİK BECERİLER VAR!

Gelişim anlayışının sürekliliği ilköğretim kademesinden
ortaöğretime geçiş döneminde önemli bir eğitim
standardıdır. Lise eğitiminde sınıf seviyelerine göre
yapılandırdığımız içerik ve ölçme - değerlendirme süreçleri
ile yaratıcılığı, tercih bilincini ve girişimciliği
özendiren niteliklerle öğrencilerimizin yetkinliklerinin
kapsamını genişletiyoruz.

Yetkinlik Odaklı Deneyimi bir bütün olarak sunmak adına her bir öğrencimizin hayaline ortak oluyor, kişisel gelişime yönelik imkânları seferber ederek, öğrencilerimizin üniversiteye ve kariyere yüzyılın yeterlilik alanlarıyla hazırlanmalarını sağlıyoruz.

ASIL KAZANAN OLMAK İÇİN
KAVRAM YETERLİLİK SINAVLARI

Kavramda üniversite sınavına hazırlık 12. sınıfın sekiz aylık süreciyle sınırlı değildir! 9. sınıftan itibaren başlayan yoğun, bireysel hedeflerin belirlendiği ve hedefe özgü başarı grafiğinin takip edildiği hazırlık programları ile öğrencilerimizi üniversite sınavına her sınıf düzeyinin gerekliliklerini eksiksiz tamamlayarak hazırlıyoruz. İşte bu yüzden bambaşka bir Kavramda;

  •  8. sınıfın sonunda ortaöğretime geçiş sınavı ve sonuç analizi,
  •  9. sınıftan itibaren her sınıf seviyesinin başlangıcında ön değerlendirme sınavları,
  •  Tamamlama Ödevleri: Her sınavdan sonra tespit edilen kazanım eksiklerini gidermeye yöneliktir.
  •  9. sınıftan itibaren her sınıf seviyesinin sonunda Kavram Yeterlilik Sınavları ile öğrencilerimizin tüm alanlarda,bireysel gelişim verileriyle
    asıl kazananlar olmasının haklı gururunu yaşıyoruz.
EĞİTİMİN VE KARİYERİN HER ALANINDA
İNGİLİZCE DİLİNDE AKICILIK

İngilizce dilindeki akıcılık, üniversite hayatına ve kariyer yolculuğuna hazırlanmada en önemli yetkinlikler arasındadır. Öğrencilerimizin çok kültürlü bir dünyada akademik ve sosyal platformlarda yabancı dil akıcılığını sağlamak için; CEFR temelli yabancı dil eğitimimizin içeriğini edebiyat çalışmaları, uluslararası sınavlara ve mülakatlara hazırlık provaları, yurt dışı deneyim olanakları, etkileşim ve akademik sorumluluk temelli İngilizce projeleri ile zenginleştiriyoruz. İngilizce dilindeki akıcılığın bir tercih bilinci olduğunu bilerek global yönü aktif bireyleri Kavramdan mezun ediyoruz.

AKILLI ETÜT SİSTEMİ İLE YÜKSEK BAŞARI

Yeterlilik bazlı ölçme-değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerimizin daha ileri kavramlarda başarıyı deneyimlemesi için temel kavramlardaki boşluklarını dijital platformlarda tespit ediyor, akıllı etütler ile bütün öğrencilerimizin aynı öğrenme düzeyine erişmesini sağlıyoruz.

SAHİPLENİLMİŞ ÖĞRENME, EŞ ZAMANLI HEYECAN!

Kavramda tüm ölçme-değerlendirme süreçlerini ortak bir takvimde yönetiyoruz. Tecrübeli ve disiplinli öğretmenlerimizin hazırladığı nitelikli sorularla yaptığımız provalar ile öğrencilerimizin kendi öğrenimleri konusunda daha fazla sorumluluk alarak ilerlemelerine yönelik çalışmalar yapıyoruz.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI
ÜNİVERSİTE HAZIRLIĞI

Her öğrencimizin kendisi için en uygun üniversiteyle buluşmasına destek olmak adına hem yurt içi hem de yurt dışı üniversite danışmanlığı yapıyoruz.

KİŞİSEL GELİŞİM PORTFOLYOSU

45 yıllık yayın deneyimini güncel içerik ve sorularla buluşturan Kavram Yayınları ile sınav hazırlığında ve sınav başarısında öğrencilerimize destek oluyoruz.

GÜNCELİ YAKALAYAN YAYINLAR

Kavramda eğitim sadece sınav başarısından ibaret değildir! Her sınıf düzeyine özel hazırlanan envanter ve testler ile öğrencilerimizin kendini doğru tanıma, anlama ve karar verme becerilerini geliştirecek çalışmaları koordine ediyoruz. Çünkü biz, öğrencilerimizin tutkuyla devam edecekleri ve tercihleriyle ilerleyecekleri bir ortaöğretim deneyimini önemsiyoruz.

İşte bu sebeple Kişisel Gelişim Portfolyosunda entelektüel gelişimi sağlayan felsefe, sanat, araştırma becerileri, edebiyat gibi birçok derslere ve ürünlere yer veriyoruz. Öğrencilerimizin aktif olarak danışmanlık çalışmalarına katılımlarını teşvik ediyor, kişisel gelişimlerini doğru kurgulayacak adımları atıyoruz.

Copyright @ 2019 Kavram. All rights reserved.